Visie A-syst

A-syst® roept het begrip ′assistentie′ op.

Assistentie staat voor menselijke nabijheid, staat voor partner en tegenspeler zijn.

A staat voor autonomie. Wij willen alle betrokkenen ernstig nemen, hun eigen plaats geven. Autonomie is een verhaal van grenzen, en vanuit de begeleidingsvisie is het een verhaal van meerzijdige partijdighed.

- Het koppelteken staat voor verbinding, menselijke autonomie kan pas gestalte krijgen in verbondenheid. Dialoog is hierin een relationeel belangrijk begrip. Onze visie om netwerken te bouwen en hulpbronnen te verbinden groeit vanuit de optie van verbindend werken. 

- syst verwijst naar het feit dat de begeleiding vertrekt vanuit een systemische visie. We geloven dat processen, moeilijkheden en kansen méér zijn dan de optelsom van de individuele sterkten en zwakten van de betrokkenen. Waar ze op elkaar inwerken overstijgen ze individuen. We gaan dus op zoek naar relationele patronen, naar verborgen of onbewuste onderliggende aannames, in denken en doen van mensen en binnen organisaties teams en ondernemingen.

- De duif in het logo van A-syst® verwijst naar bezieling en spiritualiteit. In proceswerking is niet alles voorspelbaar of maakbaar. De dialoog en het gesprek  is niet enkel een rationeel gebeuren.

We komen ook op het mysterievolle domein waar ook het vreemde openbarend kan zijn.

 

Jan Permentier

Bekijk mijn profiel
carine claeys

carine claeys

Bekijk mijn profiel